Profil...

Kirkens opgave er at være som et lys for mennesker:

Håb, inspiration og vejledning. 
Bibelen står i centrum for tro og forkyndelse.
 
Vi tror på

  • Bibelen som Guds inspirerede Ord.
  • Én treenig Gud: Fader, Søn og Helligånd – Skaber og Opretholder af alle ting.
  • Jesu Kristi tilgivelse og frelse af nåde ved tro.
  • Menneskets frie vilje og den åndelig kamp mellem gode og onde kræfter.
  • Det evige liv og udødeligheden som gave, der tildeles ved troen på Kristi død og opstandelse.
  • De troendes fællesskab, hvor hele menigheden samles til bibelstudium, lovprisning og bøn, og hvor medlemmer personligt og finansielt støtter evangeliets udbredelse.
  • De ti bud som Guds uforanderlige og eviggyldige lov for alle mennesker i alle tidsaldre.
  • En kristen livsstil, der bl.a. kommer til udtryk i vort ansvar for sund levevis og værn om naturen.  

 

Vores navn fortæller

  • At vi fejrer sabbatten, den syvende dag, som er den bibelske hviledag. Sabbatten er det fjerde bud i Tibudsloven. Derfor mødes vi til gudstjeneste på denne dag.
  • At vi forventer Jesus Kristi genkomst (advent) som en afslutning på denne verdens historie og den endelig opfyldelse af bønnen: Komme Dit Rige!